Oud model ATAS voeding Nieuw model ATAS voedingIn de ESAB snijmachines uit de serie NCE-510 zijn elektronische voedingsunits gemonteerd. Deze zijn van hoogwaardige kwaliteit, doch na vele jaren van intensief gebruik willen er door veroudering we eens problemen in deze units ontstaan.

Helaas heeft de fabriek niet meer de mogelijkheid om deze oude voedingsunits nog te repareren. Wij, van het Electronisch Service Centre, hebben die mogelijkheid nog in voldoende mate. Inwendig verschillen de units nogal. Versie 1 bestaat uit slechts één voedingsprint. Later in de productie is versie 2 ontstaan. Deze unit heeft niet alleen een voedingsprint maar is ook uitgebreid met een extra filterprintje. Door ons wordt versie 1 omgebouwd naar versie 2. De kosten hiervan zijn € 225,=. Indien versie 2 defect is dan liggen de kosten beduidend lager nl € 95,= omdat het filterprintje en de ombouw reeds uitgevoerd zijn.

De reparatietijd bedraagt meestal slechts enkele dagen.

Comments are closed.